0969393958

Định mức cấp phối bê tông 1784 | Mác 200, 300, 250, 400

định mức cấp phối bê tông

Định mức cấp phối bê tông 1784 là công việc tính toán tìm ra tỷ lệ đúng quy chuẩn của những nguyên vật liệu như nước, xi măng, cát, sỏi đá cho 1m3 bê tông.

Nhằm đạt các chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật và kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế tại công trường. Mời các bạn tìm hiểu qua bài viết của sửa nhà HCM nhé.

định mức bê tông thương phẩm

Định mức cấp phối là gì?

Là quá trình tính toán và tìm ra các tỷ lệ hợp lý, đúng quy chuẩn của các vật liệu như xi măng, cát, sỏi đá, nước cho một m3 bê tông nhằm đạt các tiêu chuẩn chất lượng cũng như phù hợp với điều kiện thực tế sử dụng.

Tìm hiểu xi măng PC, xi măng PCB:

I. Ký hiệu PC và PCB được ghi trên bao bì có ý nghĩa gì?
1. PC (Portland Cement), có nghĩa là xi măng poóc lăng. 
– Xi măng poóc lăng là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clinker xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết.
– Trong quá trình nghiền có thể sử dụng phụ gia công nghệ nhưng không quá 1% so với khối lượng clinker.
– Chất lượng xi măng PC được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009.
– Xi măng poóc lăng gồm các mác PC30, PC40 và PC50, trong đó:
+ PC là kí hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng.  
+ Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989).
 
2. PCB (Portland Cement Blended), có nghĩa là xi măng poóc lăng hỗn hợp.
– Xi măng poóc lăng hỗn hợp là chất kết dính thủy, được sản xuất bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clinker xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết và các phụ gia khoáng, có thể sử dụng phụ gia công nghệ (nếu cần) trong quá trình nghiền hoặc bằng cách trộn đều các phụ gia khoáng đã nghiền mịn với xi măng poóc lăng. 
– Chất lượng xi măng poóc lăng hỗn hợp được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009.
– Xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm ba mác PCB30, PCB40 và PCB50, trong đó:
+ PCB là kí hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp.  
+ Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu mẫu vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679:1989).
định mức cấp phối bê tông

Định mức cấp phối bê tông 1784 | Mác 200, 300, 250, 400

Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tính toán kết hợp với thực nghiệm.

Xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp với thực nghiệm.

Nguyên tắc của phương pháp xác định cấp phối bê tông bằng phương pháp tra bảng kết hợp thực nghiệm :

Căn cứ vào điều kiện cơ bản về nguyên vật liệu, độ sụt, mác bê tông yêu cầu ta sử dụng bảng tra để xác định sơ bộ thành phần cho 1m3 bê tông.

Sau đó tiến hành kiểm tra bằng phương pháp thực nghiệm theo vật liệu thực tế thi công trên công trình và điều chỉnh để có cấp phối bê tông phù hợp nhất.

Bài Viết Liên Quan

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông

Định mức cấp phối bê tông sử dụng Xi măng PCB 30, PCB 40

Đá dmax = 20mm: (40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ 1 x 2 cm

Định mức mác bê tông

Mác bê tông

Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông

XM (kg) 

Cát (m3)

Đá(m3) 

Nước (lít)

Phụ gia

100

218

0,516

0,905

185

150

281

0,493

0,891

185

200

342

0,469

0,878

185

250

405

0,444

0,865

185

300

439

0,444

0,865

174

Dẻo hóa

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông sử dụng xi măng PCB 40

Đá dmax = 20mm: (40÷70)% cỡ 0,5 x 1 cm và (60÷30)% cỡ 1 x 2 cm

Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông

Mác bê tông

Vật liệu dùng cho 1 m3 bê tông

XM (kg) 

Cát (m3)

Đá(m3) 

Nước (lít)

Phụ gia

150

233

0,51

0,903

185

200

281

0,493

0,891

185

250

327

0,475

0,881

185

300

374

0,457

0,872

185

350

425

0,432

0,860

187

400

439

0,444

0,865

174

Dẻo hóa

Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác

Bê tông chống thấm nước

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PCB 30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PCB40) tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyêntắc và trị số như sau:

 Lượng xi măng tăng thêm 5%

 Lượng cát tăng thêm 12%

 Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên

Bê tông cát mịn

Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB 30 và PCB 40) được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

 Lượng xi măng tăng thêm 5%

 Lượng cát giảm 12%

 Lượng đá tăng tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm đi và xi măng tăng lên

Bê tông chịu uốn

Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông chịu uốn sử dụng (đường lăn, sân đỗ) mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 tính theo cấp phối của bê tông các mác tương ứng quy định khi sử dụng xi măng PCB 30 và xi măng PCB 40 được điều chỉnh theo nguyên tắc sau:

 Lượng xi măng tăng thêm 5%

 Lượng cát tăng thêm 12%

 Lượng đá giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng và cát tăng

Bê tông co ngót

Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa được tính theo các mức tương ứng quy định tại các nhóm mã 11.11000 và 11.12000 nói trên, đồng thời điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số sau:

 Lượng xi măng tăng thêm 5%

 Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

 Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.

Định mức bê tông thương phẩm

Nếu là bê tông thương phẩm, công việc rất nhàn. Khách hàng ký hợp đồng với nhà cung cấp là bê tông mác bao nhiêu, họ có trách nhiệm trộn đúng như vậy. Các nhà cung cấp bê tông thương phẩm đa phần làm ăn uy tín, mác bê tông rất chuẩn.

Cách kiểm tra độ sụt bê tông

Kiểm tra độ sụt tại công trường là kiểm tra xem bê tông được cung cấp có độ sụt đúng như cam kết trong hợp đồng (giữa bên bán và bên mua) và đúng với các tài liệu kỹ thuật quy định về bê tông được sử dụng ở công trường (do bên thiết kế, quản lý dự án đưa ra).

Về mặt kỹ thuật: Độ sụt thể hiện sự đồng nều của bê tông và tỷ lệ các thành phần trong hỗn hợp bê tông. Kiểm tra độ sụt tại công trường là bước “kiểm tra nhanh” chất lượng của bê tông được cung cấp.

Việc kiểm tra phải thực hiện trước khi quyết định có cho phép xe bê tông đó (mẻ bê tông đó) có được phép đưa vào sử dụng (đổ  vào các cấu kiện đợi đổ bê tông hay không). Nếu độ sụt không đảm bảo đúng cam kết, Chủ đầu tư nên yêu cầu xe bê tông đó (mẻ bê tông đó) không được đưa vào sử dụng.

Quy chuẩn, tiêu chuẩn về lấy mẫu bê tông

Quy định về lấy mẫu bê tông: Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử TCVN 3105:93 5 – Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông TCVN 3106:93 Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thi công và nghiệm thu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối hiện hành, TCVN 4453:1995 thì việc lấy mẫu được quy định như sau:

 • Đối với bê tông thương phẩm thì ứng với mỗi mẻ vận chuyển trên xe (khoảng 6÷10 m³) phải lấy một tổ mẫu, tại hiện trường công trình trước khi đổ bê tông vào khuôn;
 • Trường hợp đổ bê tông kết cấu đơn chiếc, khối lượng ít (<20 m³) thì lấy một tổ mẫu;
 • Đối với kết cấu khung và các loại kết cấu mỏng (cột, dầm, bản, vòm…) thì cứ 20 m³ bê tông phải lấy một tổ mẫu;
 • Đối với bê tông móng máy khối lượng khoang đổ (phân khu bê tông) > 50 m³ thì cứ 50 m³ bê tông lấy một tổ (nếu khối lượng bê tông móng máy ít hơn 50 m³ vẫn phải lấy một tổ);
 • Các móng lớn, thì cứ 100 m³ lấy một tổ mẫu, nhưng không ít hơn 1 tổ mẫu cho mỗi khối móng;
 • Đối với bê tông nền, mặt đường (đường ô tô, sân bay,..) thì cứ 200 m³ bê tông phải lấy một tổ mẫu (nhưng nếu khối lượng < 200 m³ thì vẫn phải lấy một tổ).
 • Đối với bê tông khối lớn: Khi khối lượng bê tông đổ trong mỗi khoang đổ (phân khu bê tông) ≤ 1000 m³ thì cứ 250 m³ bê tông phải lấy một tổ mẫu Khi khối lượng bê tông đổ trong mỗi khoang đổ (phân khu bê tông) > 1000 m³ thì cứ 500 m³ bê tông phải lấy một tổ mẫu.

Một số bạn lưu ý khi tiến hành định mức cấp phối bê tông để thi công 

Nếu là bê tông trộn máy nhỏ truyền thống (máy trộn nhỏ, đổ bê tông thủ công), độc giả cần nắm được định mức vật liệu để có cơ sở giám sát thợ thi công, đảm bảo đủ định mức. Cụ thể như sau:

Với mác bê tông #250, 1m3 bê tông cần:

 • 415,125 kg xi măng PC30
 • 0.455 m3 cát vàng
 • 0.887 m3 đá
 • 185 lít nước sạch

Với mác bê tông #200, 1m3 bê tông cần:

 • 350,55 kg xi măng PC30
 • 0.481 m3 cát vàng
 • 0.9 m3 đá
 • 185 lít nước sạch

Thực tế, với máy trộn mini thì thợ xây hay dùng xô hoặc thùng sơn để đong xi măng, cát, đá.

Tuy nhiên, để chính xác, độc giả nên yêu cầu thợ sử dụng thùng sơn loại 18 lít. Khi đó, định mức vật liệu sẽ như sau:

Đối với mác #250: nửa bao xi măng PC30 cần 1,5 thùng cát vàng; 3 thùng đá và 0,65 thùng nước sạch.

Đối với mác #200: nửa bao xi măng PC30 cần 1,9 thùng cát vàng; 3,6 thùng đá và 0,75 thùng nước sạch.

Về kỹ thuật đổ bê tông, cơ bản chỉ cần tuân theo nguyên tắc:

Đảm bảo tính liên tục khi tiến hành đổ bê tông, tránh dừng giữa chừng quá lâu sẽ khiến tính liền khối của hạng mục công trình kém, dễ gây nứt gãy, thấm dột.

Cụ thể, đối với bê tông thương phẩm thì thời gian chờ cũng không nên quá 15 phút, còn với bê tông trộn máy nhỏ thì không quá 10 phút.

Nếu đổ bê tông trong điều kiện thời tiết nắng gắt, thời gian này càng bị rút ngắn hơn. Nếu buộc phải dừng, độc giả có thể yêu cầu thợ tiếp nước cho bê tông, nhưng cũng không thể quá nhiều sẽ khiến mác bê tông sụt giảm.

Đầm kỹ. Công tác này rất quan trọng, việc đầm kỹ giúp bê tông ăn đầy vào các khoang dầm, sàn .. để đảm bảo cấu tạo của các hạng mục theo đúng thiết kế.

Bên cạnh đó, việc đầm kỹ sẽ loại bỏ được hiện tượng bọt trong bê tông giúp hạng mục đạt chịu được sức nén cao nhất.

Xem thêm: Sê nô là gì ?

Kết bài:

Trên đây là những thông tin về Định mức cấp phối bê tông 1784 | Mác 200, 300, 250, 400 mà chung tôi vừa gửi đến các bạn.

Nếu bạn muốn đổ bê tông sàn, ép cọc, đào móng, sơn sửa, chống thấm nhà mình, thì hãy liên hệ ngay HCM nhé. chúc các bạn thành công!

GỌI: 0969393958

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *