0969393958

Tag Archives: bài khấn sửa nhà

Cúng sửa chữa nhà

văn khấn bài cúng sửa chữa nhà

Cúng sửa chữa nhà. Rất quan trọng đối với hầu hết người Việt thường mỗi khi có dịp sửa chữa nhà , để cúng thổ công, thổ địa, hầu giúp công việc được thuận lợi hơn. Cúng sửa chữa nhà là gì? Cúng sửa nhà là một nghi lễ tâm linh nên mâm lễ cần…