0969393958

Luật cấp sổ đỏ mới nhất năm 2020

luật cấp sổ đỏ mới nhất

Luật cấp sổ đỏ mới. Chúng tôi xin chia sẽ bến các bạn luật đất đai mới nhất năm 2020.

Mời các bạn cùng đọc tìm hiểu để trước khi mua bán nhà đất, để không bị nhầm lẫn nhé.

luật cấp sổ đỏ mới nhất

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ tại Việt Nam là từ ngữ mọi thường thường dùng để gọi là. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thường được ngôn ngữ bình dân gọi là sổ đỏ hoặc giấy đỏ.

Sổ đỏ có những thông tin gì? luật cấp sổ đỏ mới nhất

Giấy chứng nhận sử dụng đất gồm có 04 trang, được in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen.

Mỗi trang có kích thước 190mm x 265mm và bao gồm các nội dung theo quy định có như sau:

– Mục 1 là Quốc hiệu dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” in màu đỏ.

– Mục 2 là Ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận. Số vào sổ.

– Mục 3 là Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Mục 4 là Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận”.

– Nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận.

Luật cấp sổ đỏ mới nhất năm 2020

Theo khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau thì được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như:

Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ. (theo hướng tại Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT).

Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp. (hướng dẫn tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Mời bạn xem thêm bài viết

điều kiện được cấp sổ đỏ

Những trường hợp đặc biệt sau được luật cấp sổ đỏ

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSDĐ có chữ ký của các bên có liên quan,

nhưng đến trước ngày 01/7/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ và không có tranh chấp thì được cấp Sổ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án…

Thì được cấp sổ đỏ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (như thuế, tiền sử dụng đất…) thì phải nộp tiền.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê đất từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2014 mà chưa được cấp Sổ thì được cấp Sổ; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện.

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao lâu? luật cấp sổ đỏ mới nhất

Nghị định 01/2017 là nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định thi hành Luật đất đai 2013. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017. 

Thời gian cấp sổ đỏ tối đa là 15 ngày đối với trường hợp

Đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất, khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp tách thửa, hợp thửa đất.

Được Nhà nước giao đất để quản lý

Thời gian cấp sổ đỏ tối đa là 10 ngày đối với trường hợp

Đăng ký biên động đất đai: thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, địa chỉ, thửa đất.

Đăng ký biến động trong TH trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian cấp sổ đỏ không quá 30 ngày trong trường hợp

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền SD đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Mời bạn xem thêm bài viết

Làm sổ đỏ 2020 phải nộp những khoản phí nào? luật cấp sổ đỏ mới nhất

Căn cứ vào Điều 3, Thông tư 250/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, thì lệ phí xin cấp sổ đỏ sẽ được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Mức phí sẽ phụ thuộc vào diện tích đất sử dụng, đối tượng và điều kiện của từng địa phương.

+ Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 25.000đồng/giấy.

+ Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: 100.000đồng/giấy.

Trên đây là toàn bộ những thông tin về luật cấp sổ đỏ mới nhất năm 2020. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *