0969393958

1 lít nước bằng bao nhiêu m3

1 lít bằng bao nhiêu m3

1 lít nước bằng bao nhiêu m3. Trong cuộc sống thường ngày, bạn có thể gặp khối lượng thể tích như lít, dm3, cm3, kg, ml, cc, dl.

Để có thể quy đổi các đơn vị ở trên, Mời bạn xem ngay bài viết sau của chúng tôi nhé.

1 lít bằng bao nhiêu m3

1 lít nước bằng bao nhiêu m3 

1 m3 = 1.000 lít nên 1 lít sẽ bằng 0,001m3.

1 lít (nước) = 1kg.

Tỷ trọng d sẽ thay đổi tùy vào nhiệt độ.

Áp suất nên khi hỏi câu hỏi 1 lít bằng bao nhiêu m3 là không đầy đủ dữ liệu.

Công thức chuyển đổi từ lít thành kg

A = B x C/1000

A là khối lượng có đơn vị tính bằng kg.

B là dung tích có đơn vị tính bằng lít.

C là khối lượng riêng tính

Vì vậy 1m3 = 1000000cm3 = 1000 lít

Vì sao phải tính 1 lít nước bằng bao nhiêu m3

Đây là tính chất khoa học, Nếu tính sai lệch sẽ dẫn đến thiệt hại:

Vì vậy các bạn nên áp dụng để qui đổi sang điều kiện tiêu chuẩn thực tế mới chính xác 100%.

Mời bạn xem thêm bài viết: Giá 1kg vôi quét tường

1 lít nước bằng bao nhiêu dm3

Đơn vị quy đổi khác bạn nên biết

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3.

1 lít nước bằng bao nhiêu ml

1 lít = 1000 ml

1 lít bằng bao nhiêu cc

1 lít = 1000 xentimét khối

1 lít bằng bao nhiêu xị

Meilleure réponse: 1 xị (chai xá xị) chỉ bằng 220ml.

1 lít bằng bao nhiêu dl

1 lít = 1.000 mililit (mL).

1 lít = 100 xentilit (cL).

1 lít = 10 đêxilit (dL).

1 lít = 0,01 hectôlit (hL).

1cm bằng bao nhiêu ml

Một xentimét khối tương ứng với một khối lượng 1/1.000.000.

Của một mét khối, tương đương 1/1.000 (11.000) của một lít.

Vì vậy 1 cm3 = 1 ml.

Cách tính m3 nước trong bể

Để tính được khối lượng nước thì áp dụng công thức sau:

Pi x Bán kính x Bán kính x Độ sâu.

Trọng lượng riêng của các chất khác

Trọng lượng riêng của chì : 11.300 kg/m3

Trọng lượng riêng của Sắt : 7.800 kg/m3

Trọng lượng riêng của Đá : 2.600 kg/m3

Trọng lượng riêng của Gạo : 1.200 kg/m3

Trọng lượng riêng của Gỗ tốt : 800 kg/m3

Trọng lượng riêng của Thủy Ngân : 13.600 kg/m3

Trọng lượng riêng của Xăng : 700 kg/m3

Trọng lượng riêng của Dầu ăn : 800 kg/m3

Trọng lượng riêng của Dầu Hỏa : 800 kg/m3

Trên đây là toàn bộ cách quy đổi 1L nước bằng bao nhiêu m3. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn.

Mời bạn xem thêm bài viết: 1kg sơn được bao nhiêu m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *