0969393958

1 lít bằng bao nhiêu m3 ?

1 lít bằng bao nhiêu m3

1 lít bằng bao nhiêu m3. Trong cuộc sống thường ngày, bạn có thể gặp khối lượng thể tích như lít, dm3, cm3, kg, ml, cc, dl

Bạn đang gặp một số vấn đề rắc rối để quy đổi các thể tích trên? ví dụ như: để đổi 1 lít sơn bằng bao nhiêu kg, bao nhiêu dm3? Mời các bạn xem ngay bài viết của sửa nhà HCM nhé.

1 lít bằng bao nhiêu m3

Đơn vị đo thể tích là gì? 1 lít bằng bao nhiêu m3?

Trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam và phần lớn các quốc gia sử dụng các đơn vị đo lường của hệ đo lường quốc tế (SI)

Thì đơn vị đo thể tích (cũng như dung tích) thường được sử dụng là lít (1000 lít = 1 m³) hay lít (viết tắt l) (1l = 1000 cm³).

1 lít bằng bao nhiêu m3 ?

Một mét khối bằng 35,3 feet khối hoặc 1,3 thước khối. Vậy 1 lít bằng bao nhiêu m3. đáp án sau là 1 mét khối bằng 1000 lít hoặc 1 triệu centimet khối.

Tương tự, không chỉ là lít nước, lít khí, thể tích khác như 1 m khối cát, sỏi cũng được tính giống thế.

Dựa vào công thức sau

– 1 dm3 = 1 lít nước
– 1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3

P = V/d => V = P.d

Trong đó:
– V: Thể tích
– d: Tỷ trọng
– P: Trọng lượng

Bài Viết Liên Quan

Mời xem thêm:  Chi phí lắp đặt thay bồn cầu, lavabo hết bao nhiêu tiền?

1 lít bằng bao nhiêu dm3?

Đơn vị quy đổi khác bạn nên biết

1 m3 = 1000 dm3 = 1.000.000 cm3 = 1.000.000.000 mm3.

1 lít bằng bao nhiêu ml? 

1 lít =
1000 ml

1 lít bằng bao nhiêu cc?

1 lít =
1000 xentimét khối

1 lít bằng bao nhiêu xị?

Meilleure réponse: 1 xị (chai xá xị) chỉ bằng 220ml mà thôi, nhưng người Hoa (Chợ lớn) dùng đong 4 xị để bán thành 1 lít, với cách bán lẻ như thế này thì 1 lít họ dư được 120ml.

1 lít bằng bao nhiêu dl?

1 lít = 1.000 mililit (mL) = 1.000 xentimét (cm³), 1 lít = 100 xentilit (cL), 1 lít = 10 đêxilit (dL), 1 lít = 0,01 hectôlit (hL).

Công thức chuyển đổi lít thành kg, 1 lít bằng bao nhiêu m3

A = B x C/1000
A là khối lượng có đơn vị tính bằng kg.

B là dung tích có đơn vị tính bằng lít.

C là khối lượng riêng tính trên 1m3 = 1000000cm3 = 1000 lít

VD1: nước có khối lượng riêng 1 tấn/m3 = 1000kg/m3

Khối lượng của 1 lít nước = 1 x 1000kg/1000 = 1kg

Khối lượng riêng của chì = 11.300 kg/m3

Khối lượng riêng của Sắt = 7.800 kg/m3

Khối lượng riêng của Đá  = 2.600 kg/m3

Khối lượng riêng của Gạo = 1.200 kg/m3

Khối lượng riêng của Gỗ tốt = 800 kg/m3

Khối lượng riêng của Thủy Ngân = 13.600 kg/m3

Khối lượng riêng của Xăng = 700 kg/m3

Khối lượng riêng của thép =

Khối lượng riêng  của Dầu ăn = 800 kg/m3

Khối lượng riêng của Dầu Hỏa = 800 kg/m3

Trên đây là toàn bộ cách quy đổi 1 lít nước bằng bao nhiêu m3, cũng như 1lit bằng bao nhiêu dm3. Hy vọng các bạn sẽ áp dụng thành công cho công việc cũng như học tập của mình. chúc các bạn may mắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *